WELKOM BIJ VVD LAARBEEK
Beste bezoeker,

Welkom op de website van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie, afdeling Laarbeek.

Deze website biedt u op regelmatige basis actuele informatie
over de activiteiten en standpunten van onze fractie.

Surft u op uw gemak door deze liberale website waarop u
allerlei interessante informatie terug zult vinden.

Schroom niet, indien u vragen heeft, om rechtstreeks contact
op te nemen met onze volksvertegenwoordiger of bestuursle-
den, via de rechtstreekse contactgegevens die u terug kunt vin-
den op deze website. Maar u kunt natuurlijk ook gebruik maken van het contactformulier.

Veel surfplezier toegewenst.
29-06-2017
Nederland is een gaaf land!! Waarom? Kijk zelf maar....
Steeds meer mensen vinden een baan, het gaat beter
met de economie. We zijn trots op alle artsen, verple-
gers en andere mensen die elke dag voor jou en mij.....

Lees verder »
20-10-2017
VVD Laarbeek heeft besloten niet deel te nemen aan
de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Na zorg-
vuldige overweging zijn we tot de conclusie gekomen
dat de basis te smal is om op een volwaardige manier...

Lees verder »


Meer nieuws....

26-05-2018
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in
Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste
speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij
vertelde daarin hoe hij tegen een aantal zaken.....

Lees verder »
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....

Lees verder »
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uit-
stek om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers
hebben in de economie en in de samenleving. Het is de
lokale middenstand die mensen samenbrengt, die.....

Lees verder »
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de genera-
ties na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi op-
ruimen. Om dit te doen gaat de politiek spreken over
een Klimaatakkoord. Hierin zullen maatregelen.....

Lees verder »

Meta Swinkels
Lokale werkgroep VVD Laarbeek
Tel.: 0492-383643 / 06-22610409
Stuur me een mail