WELKOM BIJ VVD LAARBEEK
Beste bezoeker,

Welkom op de website van de Volkspartij voor VRIJHEID en
Democratie, afdeling Laarbeek.

Deze website biedt u op regelmatige basis actuele informatie
over de activiteiten en standpunten van onze fractie.

Surft u op uw gemak door deze liberale website waarop u
allerlei interessante informatie terug zult vinden.

Schroom niet, indien u vragen heeft, om rechtstreeks contact
op te nemen met onze volksvertegenwoordiger of bestuursle-
den, via de rechtstreekse contactgegevens die u terug kunt vin-
den op deze website. Maar u kunt natuurlijk ook gebruik maken van het contactformulier.

Veel surfplezier toegewenst.
De Peel, een belangrijk deel van ons waterschap
12-02-2019
Als er een grote verscheidenheid aan taken is, dan is het
wel in de Peel. Er zit nogal wat spanning tussen Europese
natuurdoelen enerzijds en anderzijds de leef- en werkom-
geving van de Peelbewoners. Wie kan daar dan beter de....
Lees verder »
Warmtefonds
29-01-2019
Wij willen Nederland schoon doorgeven aan de generaties
na ons. Want iedereen moet zijn eigen rotzooi opruimen.
Om dit te doen gaat de politiek spreken over een Klimaat-
akkoord. Hierin zullen maatregelen worden afgesproken.....
Lees verder »
Zorg dat ondernemen een beetje leuk blijft
16-11-2018
Vandaag is de Dag van de Ondernemer. De dag bij uitstek
om stil te staan bij de voortrekkersrol die mkb'ers hebben
in de economie en in de samenleving. Het is de lokale mid-
denstand die mensen samenbrengt, die de lokale.....
Lees verder »
Energietransitie
05-10-2018
De energietransitie is en blijft ook voor de provincie een
enorme opgave. De VVD wil gemaakte afspraken over
windmolens nakomen, maar in de toekomst ook kijken
naar groene alternatieven zoals thorium. In bijgaand.....
Lees verder »
Geslaagd Voorjaarscongres
26-05-2018
We kijken terug op een geslaagd Voorjaarscongres in
Papendal! Op vrijdagavond gaf Klaas Dijkhoff zijn eerste
speech als voorzitter van de Tweede Kamerfractie. Hij ver-
telde daarin hoe hij tegen een aantal zaken aankijkt. Dat...
Lees verder »


Meer nieuws....

Geen VVD-fractie in Laarbeek na maart 2018
20-10-2017
VVD Laarbeek heeft besloten niet deel te nemen aan de
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Na zorgvuldige
overweging zijn we tot de conclusie gekomen dat de basis
te smal is om op een volwaardige manier naar buiten te.....
Lees verder »
Meta Swinkels
Lokale werkgroep VVD Laarbeek
Tel.: 0492-383643 / 06-22610409
Stuur me een mail