VVD ZAL NIET ZIJN VERTEGENWOORDIGD NA DE
Laarbeek, 20 oktober 2017

VVD Laarbeek heeft besloten niet deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Na zorgvuldige overweging zijn we tot de conclusie gekomen dat de basis te smal is om op een volwaardige manier naar buiten te treden.

Het definitieve besluit is genomen op 10 oktober jl. tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VVD Laarbeek.

Ondanks verschillende pogingen is het niet gelukt nieuwe kandidaten te interesseren voor plaatsing op een prominente plek op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018. We kunnen dan ook niet anders dan afzien van deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen 2018.
GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN VAN MAART 2018

Meta Swinkels
Lokale werkgroep VVD Laarbeek
Tel.: 0492-383643 / 06-22610409
Stuur me een mail