LOKALE VVD-AFDELINGEN VERDER ONDER ÉÉN NAAM:
Laarbeek, 17 mei 2016

De lokale VVD-afdelingen in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek en Gemert-Bakel gaan samenwerken onder een nieuwe naam: Lokaal netwerk VVD Peelland. De afdelingen geven hiermee gehoor aan de oproep
van de landelijke VVD. De partij riep in november 2015 op om te komen tot grotere verbanden met als doel ‘het creëren van een open en toegankelijke partij die op lokaal niveau een krachtige en slagvaardige organisatie heeft’.
VVD-PEELLAND
Na de oproep van de landelijke VVD zijn de afdelingen in Helmond, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek en Gemert-Bakel met elkaar om de tafel gaan zitten. De samenwerking tussen de afdelingen moet een cultuurverandering teweegbrengen waarbij de leden van elkaar leren. "Met de vorming van één netwerk voor de VVD in deze regio wordt gestreefd naar professionalisering, krachtige uitstraling naar kiezers, een ruimere keuzemogelijkheid bij het benoemen van bestuursleden en tenslotte meer politieke daadkracht", aldus de netwerk-voorzitter.

Bestuur
Voor het nieuwe lokale netwerk moest ook een nieuw bestuur worden gevormd. Op 17 mei 2016 werden de afdelingen officieel samengevoegd met Joop Goossens (Deurne) als bestuursvoorzitter. Het voltallige netwerk-bestuur bestaat dan uit de volgende leden:

Voorzitter
Vicevoorzitter
Vicevoorzitter / Secretaris
Penningmeester
Communicatie & Campagne
Opleiding en Talentmanagement
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid

Werkgroep
Per gemeente worden er nog wel werkgroepen ingezet die zich bezighouden met lokale zaken, het voorbereiden van een groslijst, een kandidatenlijst voor de verkiezingen in die gemeente en het bepalen van de doelen waaraan de per gemeente gereserveerde gelden kunnen worden besteed.

Op gemeentelijk niveau blijven werkgroepen actief om haar wethouders, raadsleden en achterban te ondersteunen tijdens plaatselijke aangelegenheden. De werkgroep bestaat uit tenminste drie leden en heeft een informele status binnen het netwerk. In deze werkgroepen kunnen ook gemeenteraadsleden actief deelnemen.

De leden binnen deze werkgroep hebben geen bestuurlijke taken waardoor zij meer tijd hebben voor de kerntaken, zoals het contact met de (VVD) kiezer! Mede hierdoor verwacht de VVD de kloof tussen de burgers en de politiek te verkleinen.- Joop Goossens (Deurne)
- Jan van Gulik (Helmond)
- Rick Faas (Gemert-Bakel)
- Frank Pieper (Helmond)
- Belgin Beytur (Helmond)
- Nancky van Doorn-Peerlings (Someren)
- Jan Bazuin (Asten)
- Hans Vereijken (Laarbeek)

Meta Swinkels
Lokale werkgroep VVD Laarbeek
Tel.: 0492-383643 / 06-22610409
Stuur me een mail