VVD DEZE BESTUURSPERIODE NIET LANGER
Laarbeek, 24 oktober 2012

Zoals aangekondigd zal de heer M.G. Strijbosch, thans enig raadslid voor de VVD, per 1 november a.s. de Raad van de gemeente Laarbeek verlaten wegens verhuizing naar elders.
Na uitvoerig beraad tussen bestuur en commissieleden van VVD Laarbeek en de eerstvolgende op de lijst is het niet gelukt om op één lijn te komen over de opvolging van de heer Strijbosch in de Raad.


Het bestuur en de commissieleden zijn de mening toegedaan dat de ingezette koers van verjonging, vernieuwing en besturen op hoofdlijnen bij opvolging door de eerstvolgende op de lijst niet op een adequate manier voortgezet gaat worden. Het bestuur en commissieleden hechten groot belang aan het niet alleen besturen op lokaal niveau maar ook het zgn. ‘kijken-over-gemeentegrenzen’.

Tot onze grote spijt hebben wij moeten concluderen dat na uitvoerige gesprekken gevoerd te hebben met de formeel opvolgingsgerechtigde volgens de kieslijst deze geen ruimte wilde maken voor de eerstvolgende op de kieslijst, die het ingezette beleid volgens het bestuur en de commissieleden succesvoller zou kunnen voortzetten.
Met het verlaten van de Raad door de heer Strijbosch per 1 november aanstaande zal de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie dan ook niet meer vertegenwoordigd zijn in de Raad van de gemeente Laarbeek.

De zetel van de VVD zal, conform de Kieswet, ingenomen worden door de eerstvolgende op de kieslijst, echter op persoonlijke titel.

Door ons uitgebreide netwerk, zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen, zullen onze trouwe VVD stemmers de komende 14 maanden tot aan de verkiezingen toch hun geluid kunnen laten horen. Het mag vanzelfsprekend zijn dat wij als bestuur en commissieleden tot die tijd altijd klaar staan om u, daar waar mogelijk, van informatie te voorzien.

Ook zullen er in de aanloop naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen meerdere openbare bijeenkomsten plaatsvinden zowel op lokaal als regionaal niveau. Wij geven alvast een aftrap door op zaterdag 27 oktober 10.00 uur a.s. bij de Collse Hoeve te Nuenen staatssecretaris Fred Teeven zijn visie te laten geven op veiligheid in de regio.

VVD Laarbeek zal verder werken aan de toekomst. Met een goed en gedegen verkiezingsprogramma gaan wij met vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 tegemoet.
VERTEGENWOORDIGD IN RAAD

Twan Peeters
Voorzitter VVD Laarbeek
Tel.: 06-12481912
Stuur me een mail