DÉ WEG
Laarbeek, 21 december 2010

Het standpunt van VVD Laarbeek wil ik u bij deze graag (voor zover dat het nog niet bekend is) verduidelijken. De VVD sluit zich aan bij het besluit dat genomen is door Gedeputeerde Staten op 5 oktober jl., waarbij zij het advies van de stuurgroep Brainport-Oost hebben overgenomen. Hierbij willen wij wel aangeven dat er alles aan gedaan moet worden om de weg langs het Wilhelminakanaal zo goed mogelijk te integreren. Als er aan het huidige bereikbaarheidsakkoord wordt voldaan, wordt de leefbaarheid, het woonklimaat en de bereikbaarheid van en voor Laarbeek verbeterd.

Voor de implementatie en uitvoering van de Weg juichen wij innovatieve oplossingen toe. Laten we een voorbeeld zijn en insteken op innovatie. Dit soort plannen zijn in roulatie en zijn volgens de VVD zeker de moeite van het onderzoeken op haalbaarheid waard. Laten we, als de weg langs het Wilhelminakanaal er dan toch moet komen, ervoor zorgen dat we er zoveel mogelijk profijt van hebben!

De raad heeft ingestemd met een reactie naar Gedeputeerde Staten, waarin wederom barrières worden opgeworpen die volgens ons onnodig zijn. Ook vinden wij een aantal aanpassingen in deze reactie strategisch niet slim. Daarom hebben wij tegen dit voorstel gestemd. Een weg die 'niet hoorbaar en niet zichtbaar' is, impliceert een (zo vurig gewilde) gehele ondertunneling. Dit schriftelijk vastleggen was voor de coalitie echter geen optie. Volgens de VVD is een weg die niet hoorbaar en niet zichtbaar is, niet te realiseren als hij niet ondertunneld is.

Liever kijken wij vooruit waarbij we in willen steken op zoveel compensatie als mogelijk met als uitgangspunt: ALS DE WEG ER DAN TOCH KOMT, DAN WILLEN WE ER ZOVEEL MOGELIJK PROFIJT VAN.

Maarten Strijbosch
Fractievoorzitter VVD Laarbeek
Tel.: 06-51120291
Stuur me een mail