REGEL 1: MINDER REGELS!
Dus, ook voor vereenvoudiging van regelgeving en helder en daadkrach-
Laarbeek, 9 februari 2010

De regelgeving die jaarlijks op ons afkomt is enorm. Ieder jaar komen er weer honderden regels bij waar Nederlanders zich aan dienen te conformeren. Ook in onze gemeente zijn er veel regels waaraan we gebonden zijn. Vaak zijn regels goed en dienen zij te worden nageleefd. Anderzijds zijn er regels waaraan veel mensen zich ergeren, die totaal hun doel voorbij schieten en waarbij de kosten ooit zo ontzettend hoog zijn dat zij totaal ook geen rendement hebben voor onze gemeente.

We noemen hierbij de aanvraag voor de bouwvergunningen. De afgelopen jaren is die wat vereenvoudigd echter VVD Laarbeek is voorstander voor welstandsvrije zones. Zones waarin je je eigen droom kunt bouwen en waarbij je je eigen verantwoordelijkheid kunt nemen en zo het huis kunt bouwen wat je altijd al gewild hebt, zowel zelf als in de vorm van een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (de zgn CPO's). Iets wat VVD Laarbeek van harte toejuicht.

Ook het kappen van boompjes in de eigen achtertuin kan wat betreft VVD Laarbeek veel eenvoudiger. Het aanvragen van een kapvergunning voor boompjes in je eigen tuin behoort wat VVD Laarbeek betreft tot het verleden. We hebben het hier vanzelfsprekend niet over beeldbepalend landschapsgroen maar over de particulier die gewoon zijn tuin opnieuw wil inrichten.

Het inhuren van externe partijen voor onderzoeken die vanuit de gemeente worden geinitieerd moet volgens VVD Laarbeek op effectiviteit getoetst worden. Afgelopen jaren hebben we vele duizenden euros uitgegeven aan dit soort onderzoeken of studies. Hiervan zou de effectiviteit onderzocht moeten worden. Het moet niet zo zijn dat we dit soort studies wel uitvoeren en betalen en er vervolgens niets mee doen of ronduit naast ons neerleggen. Ook dat is zonde van ons belastinggeld.

Tegelijkertijd moeten we, indien dit kostenbesparend werkt, bekijken of we in samenwerking met onze buurgemeentes, indien zij dezelfde problematiek ervaren, samen voor oplossingen kunnen zorgen. Ook hierbij is de VVD als landelijke partij een partij waar u mee verder kunt. Door een enorm fijnmazig netwerk van lokale, provinciale, landelijke en zelfs Europese afdelingen is het voor ons makkelijk om contact te leggen op ieder gewenst niveau en kunnen we snel en daadkrachtig reageren.
tig beleid kiest u 3 maart : VVD Laarbeek, Kies Kwaliteit, Zeker Nu! Lijst: 6

Twan Peeters
Campagneleider en kandidaat #3 VVD Laarbeek
Tel.: 06-12481912
Stuur me een mail