VANDALEN GAAN BETALEN!
Ook hierom stemt u VVD Laarbeek.
Laarbeek, 9 februari 2010

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen horen we vaak dat we mensen die bewust de openbare orde en/of veiligheid verstoren harder moeten aanpakken. Handhaven is het devies dan.

Helaas is de praktijk zo dat we in onze gemeente onvoldoende of niet op de goede manier handhaven. Zo is het bijvoorbeeld nog altijd niet mogelijk om een ijsbaan in Aarle-Rixtel te maken omdat deze hoogstwaarschijnlijk toch weer door raddraaiers vernield wordt.

Mensen, vaak vrijwilligers, die hun beste beentje voorzetten om iets te maken in hun dorp waar bijna iedereen plezier van heeft gooien, overigens begrijpelijk, het bijltje erbij neer. Zij geven de spreekwoordelijke "pijp aan Maarten".

Jammer genoeg is het een klein groepje raddraaiers dat het voor praktisch de hele gemeenschap onmogelijk maakt om van dergelijk soort dingen plezier te hebben.

De VVD vindt dat er gehandhaafd moet worden. En dan niet alleen met woorden! Ook met daden uiteraard! Op het moment dat praten niet meer helpt en de hulpverlening geen concrete vooruitgang meer kan boeken dient er ingegrepen te worden.

Inwoners en zeker ook senioren dienen met respect te worden behandeld en zich veilig te voelen in hun eigen leefomgeving en dorp. Zowel in huiselijke kring als op de openbare weg. Iedereen die zich daar niet aan houdt vindt de VVD op zijn weg.

De VVD heeft het devies: Voortaan voor iedereen die straf verdient: die krijgt ook daadwerkelijk straf!
De VVD Kiest Kwaliteit, Zeker Nu! Lijst: 6

Maarten Strijbosch
Lijsttrekker VVD Laarbeek
Tel.: 06-51120291
Stuur me een mail