JONG TALENT IN DE LAARBEEKSE VVD
Mijn naam is Rolf Oosthoek. Ik ben 20 jaar en woon al mijn hele nog vrij korte leven in Laarbeek, studeer op het moment Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en ben al sinds ik in de Laarbeekse Jeugdgemeenteraad zat, geïnteresseerd in zowel de lokale als de landelijke politiek.

Het heeft even geduurd voor ik er uit was wat nu mijn politieke kleur was en mijn onveranderbare keus is gevallen op de VVD. Haar idealen van gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en eigen verantwoordelijkheid, alsook haar visie van een daadkrachtigere en kleinere overheid en een daardoor individueel sterkere en minder afhankelijke maatschappij spraken mij aan.

Ton Briels, de nummer 2 op de lijst, vroeg me of ik onze lokale afdeling, die behoefte had aan actieve leden, wilde helpen versterken en omdat ik lokale politiek altijd onlosmakelijk heb gezien van de landelijke wilde ik dit graag doen, mede ook
Laarbeek, 26 januari 2010
omdat men naar mijn mening altijd de gemeenschap hoort te steunen waar men deel van uit maakt.

Al snel merkte ik dat ik die bijdrage graag leverde en met Maarten Strijbosch (de huidige lijsttrekker) en Twan Peeters (campagneleider en nummer 3 op de lijst) kwam de afdeling weer op de rails en heb ik me bij het campagneteam aangesloten.

Tijdens mijn studie heb ik mij gespecialiseerd in de onderwerpen Buitenlands beleid, Veiligheid, Justitie en Cultuur. In Laarbeek vind ik bijvoorbeeld dat er op het gebied van veiligheid veel kan worden verbeterd met oog op de samenwerking met onze buurgemeenten, zeker tijdens het uitgaan in het weekend. Als u zou weten dat die samenwerking goed zit, fietst u toch met een veiliger gevoel door het donker naar huis, nietwaar?

Ook geloof ik dat de gemeente meer kan doen om het culturele karakter van Laarbeek te waarborgen, u ziet zelf ook dat carnaval de laatste jaren vooral door ons jongeren buiten Laarbeek wordt gevierd en carnavalsverenigingen kunnen die week van het jaar voor ons niet veel aantrekkelijker maken zonder hulp van de gemeente.

Tenslotte wil ik nog even gezegd hebben dat de VVD ook aan de professionaliteit en doelmatigheid van de raad sterk kan bijdragen. Door onnodig haantjesgedrag gaan vergaderingen nu dikwijls nog tot diep in de nacht door en zo worden mogelijke kansen voor Laarbeek misgelopen, waardoor de economisch goede jaren die achter ons liggen, niet optimaal zijn benut.

De VVD gaat dit alles in goede banen leiden. Daarvoor hebben wij uw hulp nodig.
Stem daarom op 3 maart lijst 6, VVD. De VVD Kiest Kwaliteit, Zeker Nu!