DEFINITIEVE KANDIDATENLIJST VVD LAARBEEK VOOR
De definitieve kandidatenlijst ziet er dan als volgt uit:

Nr.                                                                                                

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
10
11
12
13
14
15
16

Meer informatie verkrijgt u bij Twan Peeters, tel: 06 - 12481912.


Kandidaat


Maarten Strijbosch

Twan Peeters
Rolf Oosthoek
Henk Roelfsema
Gerrit Vereijken
Joep van der Put
André van Rhee
Boy Unger
Rein Ettema
Lars Leenders
Louise Pijnenburg-Domensino
Paul Verbakel
Gérard Brom
Rob Streeder
Erik Strik
Maarten Strijbosch
Twan Peeters
Laarbeek, 3 december 2009

Hierbij presenteren wij u de door de Algemene Ledenvergadering (ALV) unaniem goedgekeurde kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Laarbeek in 2010. Tijdens de ALV waren de leden het unaniem eens over de gevaren koers van het bestuur.

Die koers hield in dat de VVD in Laarbeek bewust kiest voor kwaliteit. Dit komt terug in de slogan: 'VVD kiest kwaliteit, zeker nu!' en zie je terug in de krachtige kandidatenlijst, aangevoerd door Maarten Strijbosch.
Ook in het verkiezingsprogramma dat tijdens dezelfde ALV is goedgekeurd, wordt ingegaan hoe we Laarbeek vanaf 2010 van meer kwaliteit kunnen voorzien.
De lijst is een krachtige mix geworden van kwalitatief sterke en jonge mensen gecombineerd met de know-how van enkele oud-gedienden wat heeft geleid tot een club met een heldere blik die de regie in handen kan houden en kwaliteit biedt voor de gemeente.
Rolf Oosthoek
DE GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN OP 3 MRT. 2010


Telefoon


06 - 51120291

06 - 12481912
0492 - 383887
0499 - 422386
0499 -
06 - 19554785
0492 - 422001
0492 - 381917
0499 - 425511
0492 - 383895
0492 - 462518
0492 - 464305
0492 -
0492 -
0492 - 450021