ARCHIEF MET OUDERE PUBLICATIES VVD LAARBEEK

24 okt 2012 - VVD deze bestuursperiode niet langer vertegenwoordigd in raad
Zoals aangekondigd zal de heer M.G. Strijbosch, thans enig raadslid voor de VVD, per 1 november a.s. de Raad van de gemeente Laarbeek verlaten wegens verhuizing naar elders. Na uitvoerig beraad tussen bestuur en commissieleden van VVD Laarbeek en de eerstvolgende op de lijst is het niet gelukt om op één lijn te komen....
Lees verder »

25 sep 2012 - VVD Laarbeek feliciteert Anouchka van Miltenburg
Het bestuur van de VVD Laarbeek feliciteert Anouchka van Miltenburg met haar uitverkiezing tot voorzitter van de Tweede Kamer. Vandaag koos de Tweede kamer Van Miltenburg, vice fractievoorzitter van de VVD in de Tweede Kamer, tot Kamervoorzitter. Van Miltenburg moest het opnemen tegen Gerard Schouw (D66) en Khadija.....
Lees verder »

26 aug 2012 - VVD Brabant trapt campagne succesvol af in Oss
Het van oudsher rode Oss kleurde zondag 26 augustus oranje-blauw. In de stad waar de partijburelen van concurrent SP zijn, kwam de VVD Brabant bijeen om haar campagne het officiële startsein te geven. Onder leiding van onze kamerleden Cora van Nieuwenhuizen (#13 Oisterwijk) en Klaas Dijkhoff (#16 Breda) ging een.....
Lees verder »

10 dec 2011 - Visie Energie 2050 (Platformbijeenkomst VVD-regio ZO-Brabant)
"Waar halen we onze energie de komende decennia vandaan? Een visie op energiebronnen die de toekomst hebben". Technische mogelijkheden en ontwikkelingen van kostprijzen bepalen samen welke energievormen de komende decennia zullen overleven. Inzicht in techniek en kosten zijn noodzakelijk om een goed beeld te.....
Lees verder »

21 dec 2010 - Dé Weg
Het standpunt van VVD Laarbeek wil ik u bij deze graag (voor zover dat het nog niet bekend is) verduidelijken. De VVD sluit zich aan bij het besluit dat genomen is door Gedeputeerde Staten op 5 okt. jl., waarbij zij het advies van de stuurgroep Brainport-Oost hebben overgenomen. Hierbij willen wij wel aangeven dat er alles aan.....
Lees verder »

11 nov 2010 - Algemene Beschouwingen bij de begrotingsbehandeling 2011
Ook hier moeten we snoeien om te groeien! De Laarbeekse begroting voor 2011 is sluitend. Althans voorlopig. Omdat we, zoals terecht vermeld staat in het stuk nog voor een groot deel ongewis zijn van hetgeen ons tegemoet gaat komen vanuit Den Haag, moeten we roeien met de riemen die we hebben. Dit beeld wordt ons.....
Lees verder »

22 feb 2010 - VVD Laarbeek, is Lokaal Sterk en biedt Kwaliteit

In de afgelopen periode heeft u onder andere in de Laarbeeker de koers van VVD Laarbeek kunnen volgen. Een koers die helder is, waar geen taboe onbesproken blijft en waar een krachtige regie van uitstraalt. Een partij die wel naar u luistert en waarin wij nu en in de toekomst open gaan communiceren naar u toe, ook met.....
Lees verder »

10 feb 2010 - Onbetaalde rekening Balkenende aanslag op budget modaal gezin
De onbetaalde rekening van Balkenende bedraagt 115 euro per maand voor een modaal gezin en 88 euro per maand voor ouderen met een klein pensioen. Balkenende heeft tijdens zijn zittingsperiode niet geregeerd, maar doet dat helaas wel over zijn eigen graf heen. Het leven wordt voor veel Nederlanders pas echt duur nádat dit.....
Lees verder »

9 feb 2010 - Regel 1: Minder Regels!
De regelgeving die jaarlijks op ons af komt is enorm. Ieder jaar komen er weer honderden regels bij waar Nederlanders zich aan dienen te conformeren. Ook in onze gemeente zijn er veel regels waaraan we gebonden zijn. Vaak zijn regels goed en dienen zij te worden nageleefd. Anderzijds zijn er regels waaraan veel mensen.....
Lees verder »

9 feb 2010 - Vandalen gaan betalen!
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen horen we vaak dat we mensen die bewust de openbare orde en/of veiligheid verstoren harder moeten aanpakken. Handhaven is het devies dan. Helaas is de praktijk zo dat we in onze gemeente onvoldoende of niet op de goede manier handhaven. Zo is het bijvoorbeeld nog altijd niet....
Lees verder »

26 jan 2010 - Jong talent in de Laarbeekse VVD
Mijn naam is Rolf Oosthoek. Ik ben 20 jaar en woon al mijn hele nog vrij korte leven in Laarbeek, studeer op het moment Internationaal Recht aan de Universiteit van Tilburg en ben al sinds ik in de Laarbeekse Jeugdgemeenteraad zat, geïnteresseerd in zowel de lokale als de landelijke politiek. Het heeft even geduurd.....
Lees verder »

26 jan 2010 - Voor een goed natuur- en milieubeleid stemt u natuurlijk VVD
Het verheugt ons om te zien dat er veel belangstelling is voor natuur en milieu in Laarbeek. Ook de VVD staat voor een goede gemeentelijke inzet voor natuur en milieu. In ons verkiezingsprogramma staat: "Vanuit de liberale visie vindt de VVD het van belang om de gewenste groei van Laarbeek in samenhang met de totale.....
Lees verder »

3 dec 2009 - Definitieve Kandidatenlijst VVD Laarbeek
Hierbij presenteren wij de door de Algemene Ledenvergadering (ALV) unaniem goedgekeurde kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen van Laarbeek in 2010. Tijdens de ALV waren de leden het unaniem eens over de gevaren koers van het bestuur. Die koers hield in dat de VVD in Laarbeek bewust kiest voor kwaliteit. Dit.....
Lees verder »

29 mei 2009 - Nieuwe lijsttrekker VVD Laarbeek
Maarten Strijbosch (32) is maandag 25 mei op voordracht van het bestuur door de leden unaniem gekozen tot de nieuwe lijsttrekker van de VVD Laarbeek voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in 2010. De in Mariahout wonende jonge, energieke lijsttrekker heeft zich als doel gesteld de VVD wederom prominent in Laarbeek op.....
Lees verder »

24 apr 2009 - Waarom Haags als het Brabants kan!
Premier Balkenende liet onlangs aan de Tweede Kamer weten dat 'een kip die aan het broeden is niet gestoord moet worden'. De premier, de twee vice-premiers en fractievoorzitters van de regeringspartijen hebben weken om de tafel gezeten om een akkoord te bereiken over de aanpak van de crisis in Nederland. De onderhandelingen.....
Lees verder »

20 apr 2009 - VVD Laarbeek start campagne
Het duurt nog even tot de gemeenteraadsverkiezingen 2010, maar de VVD Laarbeek start nu al met de campagne. Door onverwachte omstandigheden heeft de VVD Afdeling Laarbeek helaas drie jaar buiten de raad gestaan. Het is de hoogste tijd om nu weer invloed te kunnen uitoefenen bij het besturen van de gemeente.....
Lees verder »

7 mrt 2009 - Platformbijeenkomst in het teken van Water en Milieu
De platformbijeenkomt van 7 maart stond geheel in het teken van de onderwerpen Water en Milieu. Gastspreker Lambert Verheijen, dijkgraaf van waterschap Aa en Maas, nam het onderwerp Water voor zijn rekening. Onno Hoes, VVD gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant, lichtte vervolgens zijn beleid inzake water en.....
Lees verder »

25 aug 2008 - Europese standaard bittere noodzaak
Als VVD´er en marktliberaal wordt ik vaak benaderd door zowel het bedrijfsleven als consumenten om te pleiten voor het invoeren van Europese standaarden. Dit is goed voor de concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven en dus ook voor onze werkgelegenheid. Als coördinator in de interne marktcommissie werk ik.....
Lees verder »

28 mrt 2008 - China koopt Afrika leeg
Het Afrikaanse continent is niet alleen het toonbeeld van oorlogen, bitter armoede en corruptie maar is ook rijk aan vele natuurlijke grondstoffen. Grondstoffen waar de economische veelvraat China een groot gebrek aan heeft. In een rap tempo worden de Afrikaanse bodemschatten gedolven en naar China geëxporteerd. De bevolking.....
Lees verder »

29 feb 2008 - Kostenbesparingen voor Europees bedrijfsleven van 150 miljard
Het Europees Parlement stemde onlangs over een voorstel waardoor exportbelemmeringen voor Europese bedrijven verder worden afgebroken. De kostenbesparing voor het bedrijfsleven is naar schatting 150 miljard euro. Met een jaarlijkse begroting van 120 miljard bespaart de Europese Unie dus geld. Met name voor het midden-.....
Lees verder »