AGENDA VVD LAARBEEK
ACTIVITEIT / EVENEMENT *)

27-08-2020  19.30u

15-09-2020  19.30u

16-09-2020  19.30u

17-09-2020  19.30u

08-10-2020  19.30u

15-10-2020  19.30u

27-10-2020  19.30u

28-10-2020  19.30u

29-10-2020  19.30u

05-11-2020  19.30u

19-11-2020  19.30u

01-12-2020  19.30u

02-12-2020  19.30u

03-12-2020  19.30u

12-12-2020    n.n.b.

17-12-2020  19.30u

Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Sociaal Domein
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Ruimtelijk Domein
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken (behandeling Grondnota)
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Sociaal Domein
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Ruimtelijk Domein
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering (vaststelling Begroting 2021)
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Sociaal Domein
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Ruimtelijk Domein
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)
Algemene Ledenvergadering landelijk (o.m. vaststellen Verkiezingsprogramma)
Locatie: nog niet bekend
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)


*) Let op: Covid-19 maatregelen wellicht (nog) deels van toepassing.
DATUM EN TIJD