AGENDA VVD LAARBEEK
ACTIVITEIT

23-05-2019  07.30u

28-05-2019  19.30u

29-05-2019  19.30u

29-05-2019  19.30u

29-05-2019  20.00u

15-06-2019  12.00u

20-06-2019  19.30u

27-06-2019  16.00u

02-07-2019  19.30u

03-07-2019  19.30u

04-07-2019  19.30u

22-08-2019  19.30u

30-08-2019  09.00u

10-09-2019  19.30u

11-09-2019  19.30u

12-09-2019  19.30u

03-10-2019  19.30u

24-10-2019  19.30u

07-11-2019  19.30u

19-11-2019  19.30u

20-11-2019  19.30u

21-11-2019  19.30u

12-12-2019  19.30u

Verkiezingen voor het Europees Parlement
Locatie: zie het u toegezonden formulier
Openbare Commissievergadering Sociaal Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimtelijk Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Algemene Ledenvergadering VVD-netwerk Peelland
Locatie: Hotel Centraal, Wilhelminaplein 3 te 5711 EK Someren
Voorjaarscongres (Festival) VVD landelijk (agenda en praktische informatie)
Locatie: Studio’s Aalsmeer, Van Cleeffkade 15 te 1431 BA Aalsmeer
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering (Jaarrekening 2018 en Kadernota 2020-2022)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Sociaal Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimtelijk Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Tweedaags Democratiefestival op 30 en 31 augustus (organisatie: VNG)
Locatie en alle verdere informatie: klik op de hierboven aangegeven link
Openbare Commissievergadering Sociaal Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimtelijk Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken (Grondnota)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering (Vaststellen Begroting 2020)
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Sociaal Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimtelijk Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)


¹) U moet zelf doorklikken in het maandoverzicht op de gewenste datum.
   In de regel publiceert de gemeente de stukken ± 2 weken voor de vergadering.
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________