AGENDA VVD LAARBEEK
ACTIVITEIT

20-03-2019  07.30u

16-04-2019  19.30u

17-04-2019  19.30u

18-04-2019  19.30u

09-05-2019  19.30u

16-05-2019  19.30u

23-05-2019  07.30u

28-05-2019  19.30u

29-05-2019  19.30u

29-05-2019  19.30u

14-06-2019  17.00u

15-06-2019  10.00u

20-06-2019  19.30u

27-06-2019  16.00u

Verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap
Locatie: zie de u toegezonden formulieren
Openbare Commissievergadering Sociaal Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimtelijk Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Verkiezingen voor het Europees Parlement
Locatie: zie het u toegezonden formulier
Openbare Commissievergadering Sociaal Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Ruimtelijk Domein
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)  ¹)
Voorjaarscongres VVD (dag 1)
Nadere informatie volgt
Voorjaarscongres VVD (dag 2)
Nadere informatie volgt
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)  ¹)
Openbare Raadsvergadering (Jaarrekening 2018 en Kadernota 2020-2022)
(agenda en stukken)  ¹)


¹) U moet zelf doorklikken in het maandoverzicht op de gewenste datum.
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________