AGENDA VVD LAARBEEK
ACTIVITEIT

23-01-2020  18.00u

30-01-2020  19.30u

18-02-2020  19.30u

19-02-2020  19.30u

20-02-2020  19.30u

19-03-2020  19.30u

06-06-2020  10.00u

Hoe ontwikkelen zorguitgaven zich in nieuwe kabinetsperiode?
Locatie: VVD-Algemeen Secretariaat, Mauritskade 21 in Den Haag
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Sociaal Domein
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Ruimtelijk Domein
(agenda en stukken)
Openbare Commissievergadering Algemene Zaken
(agenda en stukken)
Openbare Raadsvergadering
(agenda en stukken)
VVD Voorjaarscongres
Locatie: n.n.b.
DATUM EN TIJD______________________________________________________________________________